a|mx|ns

T - TO - TON

TON.FI

DNS Records

ns.ton.fiA
ns2.ton.fiA
ton.fiA
ton.fiMX
ton.fiMX
ton.fiMX
ton.fiMX
ton.fiMX
ton.fiNS
ton.fiNS

Name Servers

ns.ton.fi
ns2.ton.fi