a|mx|ns

Private Internet Access

TAIA.TW

DNS Records

edm.taia.twCNAME
taia.twA
taia.twMX
taia.twNS
www.taia.twA

Mail Servers

www.taia.tw

Name Servers

www.taia.tw