a|mx|ns

N - NH - NHP

NHPRJLBG.US

DNS Records

mail.nhprjlbg.usA
nhprjlbg.usA
nhprjlbg.usMX
nhprjlbg.usNS
nhprjlbg.usNS
ns1.nhprjlbg.usA
ns2.nhprjlbg.usA

Mail Servers

mail.nhprjlbg.us

Name Servers

ns1.nhprjlbg.us
ns2.nhprjlbg.us